שירותי אינסטלאטור הינם שירותים מגוונים וניתנים בעיתות שונות. בעלי דירות ומבנים מזעיקים אינסטלאטורים כל אימת שנוצרות תקלות במערכת שגורמות לדליפות מים. אינסטלאטורים יגיעו גם לביצוע תחזוקה שוטפת והחלפת נקודות פגומות. אולם, יש להם תפקיד חשוב גם בהתקנת במערכות בעת בנייה או שיפוצים נרחבים וכלליים. בכל מבנה יש מערכות להולכת מים נקיים אל ובתוך המבנה ומערכות להזרמת מים משומשים אל מחוצה לו. המים הנקיים מגיעים ממערכות עירוניות והמשומשים מוזרמים אל מערכות הביוב. בשני המקרים האינסטלאטור הוא זה שמבצע את החיבורים הסופיים והחיצוניים, וזאת, כמובן, לאחר השלמת התקנת המערכות. ההתקנה מתבצעת לאחר בניית השלד ולאורך עבודות הגמר המורכבות שכוללות בנוסף, התקנת מערכות חשמל, תקשורת, מיזוג אוויר, התקנת ריהוט בניין, אלומיניום ועוד.
התקנה, איתור ותיקון
התקנה נעשית בשלבים כאשר אינסטלאטור בתל אביב מוזמן לצורך התקנה ראשונית של המערכות. מערכות סמויות מותקנות על הבטון החשוף ולפני ביצוע החיפוי.  בנוסף, צינורות עשויים מפלסטיק יונחו בתוך קירות ויחוברו למערכת אחת. בשלבים נוספים ומאוחרים יותר יבצעו השלמות וחיבור למקור מים של הרשות. בעת עבודות ההתקנה ולאחר השלמתן תיערך בדיקה לאיתור נזילות. כאשר נכנסים למבנה חדש או למבנה שעבר שיפוץ תתפקד מערכת האינסטלאציה שהותקנה בצורה מושלמת. בעת המגורים תתכננה תקלות שנובעות מחבלות, תאונות, משימוש לא נכון מבלאי ועוד. כל עוד הן גלויות הרי שאין קושי לזהותן ולתקנן. האתגרים הינם בזיהוי בעיות הקורות במערכת הסמויה. הזיהוי והתיקונים כאן מורכבים יותר.
תקלות מגוונות
בעיות אופייניות במערכת אינסטלציה הן: נזילות חיצוניות ופנימיות. הפנימיות מתגלות לאחר שנוצרת רטיבות באזור מסוים. מקור הרטיבות יכול להיות דליפה קטנה או פיצוץ גדול. בעיה אחרת הן סתימות במערכות הביוב או בצנרת המובילה אליהן. הן יכולות להיות בתוך הבית או בבורות ביוב חיצוניים ועלולות לנבוע משורשים, מחפצים זרים, מתחבושות היגייניות ועוד. תקלות אחרות נוצרות בסיפונים של הכיורים ועלולים להיות בהם סתימות, שברים וסדקים, בלאי של אטמים וגומיות ועוד. בנוסף, יש לעיתים, תקלות בברזים, בטושים ואביזרי קצה אחרים. בכל אלו ובאחרות נוספות מטפל אינסטלאטור, והוא יכול להגיע לאחר הזמנה דחופה או על פי תכנון מסודר. במידת הצורך, יגיע האינסטלאטור גם בשעות לילה לתיקונים דחופים שלאחריהם ייפתח ברז המים הראשי.
עבודה מקצועית ואחראית
אינסטלאטור מקצועי יש אחריות רבה בעת התקנת המערכות. בגלל שרובן נעשה מתחת לרצפה ובקירות הן חייבות להיות מורכבות מחומרים איכותיים. לחץ המים הוא חזק ויש לשים דגש על צינורות בתקן הנכון, על חיבור מקצועי שימנע נזילות ועוד. יש צורך להתקין מערכות שישרדו שנים רבות. כל תקלה מחייבת תיקון מורכב שבמהלכו שוברים קירות ומרצפות. לרוב, לא ניתן לתקן את הצבע והטיח בצורה מושלמת שתסתיר את מקום התיקון. אינסטלאטור מקצועי יהיה מצויד בכלי עבודה מודרניים ובמצלמה תרמית לאיתור נזילות. כך, יתבצע איתור מדויק למקום הפיצוץ ותיקון מקצועי ואלגנטי. מומלץ להזמין אינסטלאטור אמין ובעל ניסיון.

 


תפריט דף הבית