ידועה בציבור - זכויות וחובות

אחד המונחים הידועים בתחום הזוגיות, הוא ידועים בציבור. מרבית האנשים הם אומנם נשואים ועל כן אפשר לדעת בוודאות מה הם הזכויות והחובות שלהם, על פ החוק הקיים וכן על פי המחויבות שלקחו אחד כלפי השני. לצידם ישנם, כאמור, זוגות שחיים ביחד כידועים בציבור, כולל ללא חוזה משפטי או הגדרה ברורה וחד משמעית לגבי הזוגיות שלהן.
מאחר ולא מעט זוגות בוחרים לחיות כידועים בציבור, הרי שעם השנים נוצר מאגר של זכויות וחובות שחלות עליהם. אלה מיועדות גם לשמור עליהם וגם לאפשר להם לקיים קשר זוגי בריא, פורה ובטוח. כמו כן, הזכויות והחובות מטרתם, בין היתר, להבטיח הן את שלמות הקשר אך גם להעניק לכל אחד מהצדדים ביטחון במידת האפשר, אם חס וחלילה יחליטו להיפרד.
לפני שניכנס לשאלה של ידועה בציבור, זכויות וחובות, חשוב להבהיר כיצד מגיעים למצב של ידועים בציבור. באופן מעשי ידועים בציבור, הם בני זוג שחיים ביחד, מנהלים משק בית משותף אך לא התחתנו. מדובר על מערכת יחסים דומה לזו שמנהל זוג נשוי, אך ללא מסגרת של נישואים, ללא חוזים והסכמים. זה לא אומר, שאין להם זכויות וחובות.
בדרך כלל, מסגרת של ידועים בציבור מיועדת לזוגות שבחרו לא להתחתן, זוגות אשר מנועים מלהתחתן מסיבות שונות וכן עבור זוגות שהתאלמנו או התגרשו והחליטו לפתוח במערכת יחסים אך ללא נישואים.
מה הזכויות והחובות של ידועים בציבור
לכל ידועה בציבור או ידוע בציבור, יש זכויות וחובות. הזכויות כוללות, אפשרות לדרוש מזונות (במידה ומדובר בזוג שחי תקופה ארוכה ביחד), אפשר לקבל את הזכויות הפנסיוניות של הצד שמנגד במידה והוא נפטר, ניתן לרש את השני, לקבל קצבת שאירים בבית משפט ועוד. בנוסף, זוגות ידועים בציבור, יכולים לחלוק את הרכוש במידה והחליטו להיפרד. כאן המקום לציין, שהרבה יותר קשה לחלק רכוש בסיטואציה כזו, מעצם העובדה שחוקי חלוקת הרכוש אצל זוגות נשואים, לא חלים על זוגות שהם ידועים בציבור.
הדרך הטובה של ידועים בציבור להתמודד עם סיטואציות של פרידה היא באמצעות הסכמים משפטיים, למשל הסכם חיים משותפים, הסכם ממון, והסכמים אחרים שקובעים כיצד לעצב את מערכת היחסים ביניהם וכן את הקשר אחרי סיומו.
החובות של ידועים בציבור הם כאמור, לערוך הסכמים אשר אמורים להגדיר את מערכת היחסים ביניהם. מלבד זאת, חשוב לומר, על מנת שאותן זכויות אשר ציינו יתמלאו במלואן, יש לקיים חיי משפחה מלאים, כלומר בני הזוג צריך להיות מוכרים כמי שמתגוררים ביחד ומנהלים משק בית משותף.
מעצם ההגדרה של ידועה בציבור או ידוע בציבור, הרי שהם אמורים להיות מוכרים כמי שחיים ביחד, הן מבחינה ציבורית והן מבחינות אחרות. כך ניתן להבטיח את הקשר ביניהם וכן את כל ההיבטים המשפטיים הנובעים מכך.

 


תפריט דף הבית