מה צריך לבדוק כשרוכשים דירה מקבלן?

יש שאלות שהתשובה עליהן מורכבת. השאלה שבכותרת היא אחת מהן. הצורך לבדוק היבטים שונים בדירה שמקבלים, יחד עם המפתח, מוכנה לכניסה מיידית, נובע מהיתכנות קיומם של ליקויים שונים בדירה. זה הזמן, לפני הרכישה, לבדוק ולוודא כי אין ליקויים ובמידה שקיימים- שהם יתוקנו, אחד לאחד, לפני מסירת המפתח.

לפני שבוחרים קבלן בניין כדאי מאוד לוודא מספר דברים. חשוב לברר שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים. שיש לו אישורים והסמכות לעבוד במקצוע. חשוב ומומלץ לקבל כתובות של אנשים שרכשו ממנו דירות ולא להסתפק רק במכתבי השבח וההלל.

לפני הרכישה חשוב לברר ולוודא כי הקבלן מקבל על עצמו, בהתחייבות כתובה, לתקן כל ליקוי שיימצא בבדיקה שתיעשה על ידי נציג מקצועי מטעמכם, טרם כניסתכם לדירה.

ככלל- מומלץ לתעד ולתייק את כל השלבים של תהליך הבנייה, קל וחומר את הפניות שלכם ואת תשובות הקבלן במהלכם. תיעוד תמיד עשוי להיחשב כראיה.

מבחינת הדיירים- הקבלן הוא האחראי לשלמות הדירה ותקינותה, להעדר פגמים וליקויים, לעמידתה בכל תקני האיכות והבטיחות המחייבים. ריבוי תלונות ותביעות נגד קבלנים שונים מעיד על קיומה של בעיה. דירה היא נכס לחיים. נכס לדורות. מוצדק, לגיטימי ואף הכרחי לבצע את כל הבדיקות המקדימות לפני רכישתה ותשלום מלוא הסכום עליה.

חשוב לציין,  כי תיקון ליקויי בטיחות בכלל וליקויים חמורים בפרט ( לרבות כאלה העלולים לגרום לקריסת חלקים מהמבנה) לאחר כניסת הדיירים לדירה שרכשו עלול להיות מסובך ומורכב מכל הבחינות- המעשית, המשפטית ועוד.

סביר להניח כי רוב רוכשי הדירות אינם אנשי מקצוע בתחום הבנייה לכן על מנת לוודא כי הדירה העתידה להירכש על ידכם עומדת בתקני האיכות והבטיחות מומלץ לשכור את שירותיו של איש מקצוע בלתי תלוי, שיבדוק עבורכם את כל מה שצריך להיבדק לפני הרכישה, בין היתר לבדוק דברים כמו דשא סינטטי השוואת מחירים והשוואת מחירים לריהוט, תכולת הבית ועוד.

חשוב לדעת כי קיים מושג המכונה- תקופת בדק. זה פרק זמן מוגדר, המחייב את הקבלן על פי חוקי המכר, שבו יכולה להיעשות בדיקת תקינות הדירה וטיב העבודה שבוצעה בה. תקופת הבדק שונה בהתאם לאלמנטים השונים: לריצוף, לדוגמה, יש תקופת בדק שונה מאשר לאיטום החיצוני. אם וככל שמתגלעים ליקויים בתקופת הבדק של האלמנט הנבדק, חלה על הקבלן חובה לתקן אותם לאלתר, על חשבונו.

ייתכנו ליקויים שונים כגון: רטיבות, שיפוע לא נכון, סדקים ועוד. ייתכנו ליקויים הנובעים מחישוב שגוי של כמויות החומרים ואיכותם. משום כך רצויה ואף נדרשת בדיקת איש מקצוע, שיידע לשאול את הקבלן שאלות ענייניות ומקצועיות וידבר אותו באותה שפה מובנת לשניהם.
 

אין תחליף ליושר ולאמינות

ליקויים באלמנטים בסיסיים עלולים, חלילה, לסכן חיים, ודאי אם וכאשר הקבלן חורג מתכנית העבודה המקורית, בניגוד לתקני הבנייה ולמפרט הטכני של הדירה, במטרה להוזיל עלויות. ברור לכם כי המבחן היחיד הקובע של מקצועיות הקבלן, יושרו, יושרתו, אמינותו והגינותו  הוא מבחן התוצאה. חובת ההוכחה חלה אפוא עליו.


תפריט דף הבית