ביטוח דירה

כחלק מהחוקים המחייבים את תושבי מדינת ישראל, מחויב כל בעל דירה על פי חוק, לרכוש ביטוח דירה סטנדרטי, המשמש ככיסוי במקרה של מפגעים אשר עשויים לגרום נזק למבנה הדירה. כיסויים אלו, אודותם נפרט בהמשך, לא תמיד מסוגלים להעניק לדיירים בדירה את מטריית הכיסויים המלאה המתאימה לאורח החיים במדינה, על כן לעיתים קרובות כדאי לשקול רכישת כיסויים משלימים לפוליסת ביטוח דירה. חברות הביטוח השונות, מציעות מגוון רחב של כיסויי משלימים, המעניקים לבעלי הדירות את ההגנה המרבית מפני פגיעות אפשריות בדירה, או בתכולתה.

הכיסויים של ביטוח דירה סטנדרטי

ברכישת ביטוח דירה סטנדרטי, נזכה כחלק מהפוליסה לכיסוי עבור מפגעים הכוללים שריפה אשר נגרמה כתוצאה מהתלקחות, התפוצצות, מכת ברק או מגורמים אחרים, נשקים אשר נגרמו לדירה כתוצאה מפגעי מזג האוויר, לרבות מפגעים כתוצאה מגשים עזים או ברד כבד אשר גרם נזקים למבנה הדירה, פגיעה של כלי טיס בדירה, או מפגע אשר אירע למבנה כתוצאה מפיצוץ על קולי של כלי טיס הנע בסמוך למבנה, ופגיעה של כלי רכב במבנה במהלך תאונת דרכים. כמובן, שכל האמור לעיל מותנה בתמימותו של האירוע, ואירועים פליליים הנעשים בכוונת זדון, לא רק שאינם מכוסים, אלא מהווים עבירה פלילית עליהם ייענש המבצע כחוק.

כיסויים משלימים ברכישת ביטוח דירה

הכיסויים אשר הזכרנו לעיל, נכללים ברכישת פוליסת ביטוח דירה סטנדרטי, המחויב על פי חוק. יחד עם זאת, כאשר אנו רוכשים ביטוח דירה, יש לשקול רכישת כיסויים משלימים, כגון כיסוי מפני גניבה, דהיינו, כיסוי על תכולת בדירה במקרה של פריצה וגניבת החפצים מהדירה. כיסוי כנגד גניבה או אובדן של תכולת דירה הוא כיסוי עליו יש לתת את הדעת, וכן יש לשאת ולתת עם סוכני הביטוח, שכן ישנם חפצים קלים לביטוח, יחד עם זאת, ביטוח של חפצים יקרי ערך, רגשי או ממוני, עשוי לגרור עלייה משמעותית במחירי הפוליסה, ויש לשקול בדיוק אילו חפצים ברצוננו לבטח במסגרת רכישת ביטוח דירה, ובאיזה סכום כיסוי. כמו כן, רצוי לשקול רכישת כיסוי בפני נזקים של צד ג´ אשר ביקר בדירה כיסוי צד ג´ ברכישת ביטוח דירה, נועד בכדי לכסות מפגעים אשר נגרמו לאדם אשר ביקר בדירה, ונפגע במהלך שהותו בדירה.


תפריט דף הבית